argemishijan.com
تصاویر عزاداری در ماه محرم روستای میشیجان - ارگ میشیجان
تصاویر محرم روستای میشیجان در سال ۱۳۹۵. مردم روستا های اطراف در روزهای تاسوعا و عاشورا برای عزاداری خود را به امامزادگان روستای میشیجان میرسانند.