archibelge.vhx.tv
Archibelge - 1 Brussel op zoek naar zichzelf / Brussels in search of itself
NL// Brussel is waar de Belg werkt, en liefst alleen verblijft om te werken. Maar de stad is minder zielloos dan ze lijkt. De permanente bewoners vechten voor hun identiteit en erkenning. ENG// Brussels is the city where the Belgians go to work, and preferably only for working and going home afterwards as quick as possible. But Brussels is much less lifeless then at the first sight. The permanent residents fight for their identity and recognition.