apsolutnaveza.com
Ponašanje muškarca sa ženom i žene sa muškarcem- partnerski odnosi
Više puta sam čula jednu rečenicu/ zapravo uverenje "kako se ponašaš prema sebi, tako se muškarac ponaša prema tebi". Za mene je to samo jedno uverenje koje i ne podržavam jer Znam pored toga i za čistu svesnost. Samo se nesvesni ljudi ponašaju isključivo onako kako to i osećaj