apsolutnaveza.com
Knjige, seminari, predavanja, fakulteti, škole
Na društvenim mrežama se vodi opšta polemika oko pojašnjenja „istine“ gde se tvrdi da nam uopšte nisu potrebni seminari, predavanja, fakulteti, škole, knjige, odnosno kažu kako je sve u nama i kako nam ništa „tuđe“ nije potrebno. Međutim, prvo i prvo, tuđe je nešto sasvim drugo o