apsolutnaveza.com
INTUICIJA I INSTINKT
U zadnje vreme se stalno spominje intuicija. Pa da vidimo šta je to intuicija? Intuicija prema definiciji nema objektivne vrednosti. Nije ništa opipljivo, ali joj i sve više i više ljudi daje veliku važnost. Prihvaćena je kao očigledan prividni fenomen. Inače je i često tema koja se