annamshop.com
Bán Bột Ngưu Bàng Khô Tốt Cho Sức Khỏe - ANNAM SHOP
hực chất bột ngưu bàng hay còn gọi là bột ngưu báng. Chi Ngưu bàng hay còn gọi chi Ngưu bảng, chi Ngưu báng (danh pháp khoa học: Arctium)