angialam.vn
Xà gồ là gì? Công dụng của xà gồ trong xây dựng là gì ?
Xà gồ là gì? Công dụng của xà gồ trong xây dựng là gì ? Xà gồ là một cấu trúc ngang của mái nhà. Nó giúp chống đỡ sức nặng của vật liệu phủ, tầng mái và được hỗ trợ bởi các các bức tường xây dựng hoặc là vì kèo gốc, dầm thép...