angialam.vn
Nghiệm thu là gì? Điều kiện nào để tiến hành công tác nghiệm thu
Nghiệm thu là quy trình kiểm định. Kiểm tra chất lượng công trình sau khi xây dựng hoàn thiện trước khi được đưa vào sử dụng. Công tác nghiệm thu công trình được cơ quan liên quan có thẩm quyền kiểm tra.