angialam.vn
Hệ số sử dụng đất là gì - Công thức tính hệ số sử dụng đất xây dựng?
Hệ số sử dụng đất là gì? Trong xây dựng nhà cửa việc xin phép xây dựng không thể thiếu hệ số sử dụng đất. kiến trúc sư dùng hệ số này tính toán xác định rõ ràng tọa độ để thiết kế bản vẽ gửi lên cơ quan quản lý đất tại địa phương có thẩm quyền xin cấp phép xây dựng nhà.