angialam.vn
Giải đáp tường thu hồi là gì? tác dụng tường thu hồi trong xây dựng
Giải đáp tường thu hồi là gì? Tường thu hồi là loại kết cấu đơn giản, kinh tế, lợi dụng tường ngang chịu lực để xây thu hồi làm kết cấu chịu lực. Tường thu hồi được xây theo độ dốc của mái. tác dụng tường thu hồi trong xây dựng là đỡ vì kèo, đỡ hệ thống kết cấu chịu lực mái.