angialam.vn
Đà kiềng là gì? Công dụng của Đà kiềng và Giằng móng
Đà kiềng (giằng cột) là cấu kiện nối liền các cột với nhau, ở vị trí gần chân cột, có cos cao hơn đài móng. Đà kiềng thường được dùng để đỡ tường xây giảm chiều cao tính toán của cột.