ana.edu.vn
Teambuiding: "Thay đổi để thành công" | Ana Beauty Academy
Chương trình ngoại khóa “Thay đổi để thành công” là điểm nhấn trong khung đào tạo của trường đào tạo thẩm mỹ Ana. Đây là cơ hội để học viên rèn luyện kỹ năng và phát huy năng lực bản thân.