ana.edu.vn
Lễ tốt ghiệp - trao chứng chỉ nghề Kỹ thuật viên Spa - Thẩm Mỹ tại Trường Đào Tạo Thẩm Mỹ ANA
Sáng ngày 29/10/2018 vừa qua, Trường Đào Tạo Thẩm Mỹ ANA đã tổ chức Lễ tốt nghiệp trao chứng chỉ nghề cho các bạn học viên khóa Kỹ thuật viên Spa - Thẩm mỹ.