ana.edu.vn
Đào tạo nghề thẩm mỹ: Nhuần nhuyễn giáo dục nghề nghiệp và con người
Thời nay, dạy và học nghề được xem là nguồn động lực cho phát triển kinh tế. Trong đó đào tạo nghề thẩm mỹ và học ngành này là ngành nghề mới nhưng có phần đóng góp không nhỏ. Nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng. Nhu cầu nhân lực cũng vì thế mà tăng theo đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên trên thực tế...