ana.edu.vn
Trường đào tạo spa chuyên nghiệp TPHCM - Đặc điểm nhận biết
“Trường đào tạo spa chuyên nghiệp TPHCM” là cụm từ dễ thấy, nhan nhản trên các mặt trận quảng cáo. Trường đào tạo spa nào cũng hô hào rằng tôi đây chuyên nghiệp, nhưng liệu có thật như lời người ta quảng cáo về mình?