ana.edu.vn
Các công việc chủ yếu của một Quản lý spa | TRƯỜNG THẨM MỸ ANA
Bên cạnh thu nhập hấp dẫn, cơ hội phát triển bản thân cao,...thì quản lý còn mang một trọng trách quan trọng đó là người điều hành công việc của một spa/thẩm mỹ