ameliogleo.no
Svøpepose - Svøpe baby på en trygg måte - Ameli og Leo
Mange med spedbarn i hus har kjent på det å ha hyppige oppvåkninger. Ved å svøpe babyen trygt i en svøpepose kan den lettere finne roen selv, og sove videre