aloshopping.net
Đổi điện thoại Samsung cũ lấy Galaxy S9 mới và trợ giá đến 9 triệu đồng
Người mua ở Việt Nam có thể sử dụng smartphone Galaxy S hoặc Note cũ, cả chính hãng lẫn xách tay, để đổi lấy Galaxy S9 và S9+ mới.Ngoài ra còn trợ giá Samsung Galaxy S9|S9 Plus lên đến 9 triệu đồng,số lượng có hạn.