alooglasi.com
Vraćam voljene osobe – Vidovita Bosiljka | Alo Oglasi
Žena sa velikim brojem ljudi kojima je pomogla. Ima moć da oseti i prepozna sile koje nisu od Boga date i pomaže da se otklone. Jedostavnim obredom povezaću Vas za osobu sa kojom želite da provedete…