aliga.sk
Nová hrozba VPNFilter cieli na viac ako pol milióna sieťových zariadení na celom svete
Experti na sieťovú bezpečnosť (Cisco Talos) sa už niekoľko mesiacov aktívne venujú výskumu sofistikovaného modulárneho systému škodlivého softvéru, ktorý nazývame "VPNFilter" vytvoreným pokročilým, pravdepodobne štátom sponzorovaným alebo štátom spriazneným aktér