akademija.uns.ac.rs
Српска црквена музика - Пријава за семинар
У ОРГАНИЗАЦИЈИ АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ СЕМИНАР ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕНЕ МУЗИКЕ СРПСКА ЦРКВЕНА МУЗИКА: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ И САВРЕМЕНА ПРАКСА Зимски семестар шко