akademija.uns.ac.rs
А-ФЕСТИНТЕНЗИВНИ МАЈСТОРСКИ КУРСЕВИ / АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАР
А-ФЕСТ – Фестивал Департмана музичке уметности Нови Сад, 9 – 15. новембар 2012. ИНТЕНЗИВНИ МАЈСТОРСКИ КУРСЕВИ: КЛАВИР, ГИТАРА АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАР Улога педала у тонск