aip.li
סלט קוביות סלק מתפצפצות בפה (יעל אלון) - פליאו אוטואימוני
בתור ילדה אמא שלי הייתה מנסה לשכנע אותי לאכול סלק, בכל בפעם שהסכמתי לטעום אותו זה היה נגמר בפרצופים שלי כלפי הירק הסגול הזה. במהלך השנים כשלמדתי את המקצוע הנפלא שבו אני מגיעה לקיבותיהם של אנשים, הבטחתי לטעום פעם בשבוע משהו חדש. באחד הניסיונות הללו זה היה סלק – לא הרגיל מבית אמא, בגרסאות אחרות. והבנתי [...]