aip.li
עמילן עמיד: הטוב, הרע והתפוח אדמה - פליאו אוטואימוני
עמילן הוא הדרך שבה צמחים מאכסנים אנרגיה, הוא מיוצר בתהליך של פוטוסינתזה (כלורופלסטים משלבים מים ופחמן ע"מ ליצור גלוקוז, ביום שמשי במיוחד למשל – נוצר עודף גלוקוז וזה נאגר בצורת עמילן – שיוכל לשמש את הצמח ביום אפרורי). עמילן עמיד הוא סוג של סיב בלתי מסיס שקל מאוד להתסיס. שלא כמו רוב העמילנים, הוא לא [...]