aip.li
אוכל - חיידקי מעי - מערכת החיסון - מוח: איך כל אלה קשורים? - פליאו אוטואימוני
נתחיל מהכוכבים העולים של עולם המדע: חיידקי המעי מיד אחרי הלידה, כל היונקים מתחילים תהליך שנמשך כל החיים, בו מיקרואורגניזמים זרים מתיישבים במקומות חשופים בגופם (עור, פה, מעי והנרתיק). חלק מהמיקרואורגניזמים האלה התפתחו כך שנוצרה מערכת יחסים הדדית מיטיבה – בה כל צד מעניק לצד השני משהו ההכרחי לו לשם קיום. מצב סימביוטי זה קיים [...]