aidcvn.com
Thiết lập ngăn kéo đựng tiền với máy in hóa đơn và máy tính | Aidcvn
Cách thiết lập ngăn kéo đựng tiền kết nối với máy in hóa đơn sau khi thanh toán và đồng bộ với máy tính một cách nhanh nhất. Hướng dẫn cho Star và Epson