aidcvn.com
Sự khác nhau giữa QR Code và Data Matrix là gì | Aidcvn.com
Phân biệt sự giống và khác nhau giữa QR Code và Data Matrix thông thường. Đây là 2 loại mã vạch 2D khá phổ biến hiện nay và được ứng dụng khá nhiều.