aidcvn.com
Thiết bị kiểm soát cửa eNBioAccess-T3 | Chấm công vân tay của Nitgen
Thiết bị kiểm soát cửa eNBioAccess-T3 có thể dùng để chấm công vân tay và kiểm soát cửa ra vào của văn phòng, tòa nhà, chung cư, khu vui chơi,...