aidcvn.com
Máy quét mã vạch Zebra DS3608|Cung cấp thiết bị mã vạch chính hãng.
Máy quét mã vạch Zebra DS3608 có được hiệu suất quét rất cao, Zebra DS360 quét được mã vạch 1D hoặc 2D chuẩn ở tốc độ cực nhanh.