aidcvn.com
Máy quét mã vạch Opticon L46-X chính hãng - Aidcvn.com
Máy quét mã vạch Opticon L46-X là dòng máy quét mã vạch của hãng Opticon. Máy quét mã vạch này có thể quét được các loại mã vạch 1D và 2D.