aidcvn.com
Máy quét mã vạch Opticon C37| Cung cấp thiết bị mã vạch.
Máy quét mã vạch Opticon C37 là môt thiết bị máy quét CCD có hiệu suất quét cao, thiết bị rất nhỏ gọn phù hợp với mọi không gian làm việc.