aidcvn.com
Máy quét mã vạch Honeywell Voyager 1400g - Máy đọc mã vạch 1400g
Máy quét mã vạch Honeywell Voyager 1400g được thiết kế để đọc mã vạch 1D và 2D. Máy quét honeywell 1400g mang lại hiệu suất quét tuyệt vời.