aidcvn.com
Máy quét mã vạch Honeywell Hyperion 1300g - Máy quét mã vạch cầm tay
Máy quét mã vạch Honeywell Hyperion 1300g là máy quét mã vạch cầm tay với tốc độ quét cao. Hyperion 1300g được sử dụng trong sản xuất, bán lẻ