aidcvn.com
Máy quét mã vạch Honeywell Eclipse 5145 - Aidcvn.com
Máy quét mã vạch Honeywell Eclipse 5145 là thiết bị quét mã vạch bằng laser. Eclipse 5145 có tầm hoạt động xa hơn các máy quét mã vạch khác.