aidcvn.com
Máy quét mã vạch Godex - GS220 - 1D Scanner | MEGATECH Việt Nam
Máy quét mã vạch Godex GS220 là một máy quét mã vạch laser 1D cầm tay có thể chấp nhận được phù hợp cho tất cả các ứng dụng quét mã vạch chung...