aidcvn.com
Máy quét mã vạch Datalogic Magellan 800i - Máy quét mã vạch đa tia
Máy quét mã vạch Datalogic Magellan 800i là dòng máy quét mã vạch đa tia của Datalogic. Thiết bị có thể đọc được các loại mã vạch 1D, 2D,...