aidcvn.com
Máy quét mã vạch Datalogic Magellan 1100i - Máy đọc mã vạch đa tia
Máy quét mã vạch Datalogic Magellan 1100i là máy đọc mã vạch đa tia của Datalogic. Với máy quét Magellan 1100i bạn có thể đọc mã vạch 1D, 2D