aidcvn.com
Máy quét mã vạch Datalogic GM4130| Cung cấp thiết bị mã vạch.
Máy quét mã vạch Datalogic GM4130 là thiết bị đọc mã vạch tuyến tính 1D, có tính năng kết nối vô tuyến với hiệu suất đọc hàng đầu.