aidcvn.com
Máy quét Honeywell Voyager MS9520/MK9520 - Máy quét mã vạch
Máy quét Honeywell Voyager MS9520/MK9520 là máy quét của Honeywell để đọc mã vạch 1D. Máy quét sử dụng cáp USB RS232 và các kết nối khác.