aidcvn.com
Máy đọc thẻ từ eNcard-i của Nitgen có thể chấm công bằng thẻ từ
Máy đọc thẻ từ eNcard-i của Nitgen có thể chấm công bằng thẻ từ và khuôn mặt. Ngoài ra có thể dùng cho mục đích kiểm soát ra vào các tòa nhà, văn phòng