aidcvn.com
Máy chấm công x628c | Cung cấp thiết bị công nghệ
Máy chấm công x628c là loại máy chấm công vân tay bảo mật cao. Hơn nữa Firmware của máy chấm công X628C đã được nâng cấp lên Firmware mới.