aidcvn.com
Máy chấm công vân tay Suprema Biostation L2 và kiểm soát cửa
Máy chấm công vân tay Suprema Biostation L2 có chức năng chấm công hằng ngày cho nhân viên. Theo đó người dùng có thể sử dụng để kiểm soát cửa ra vào