aidcvn.com
Màn hình chính chuông cửa có hình Aiphone JP-4MED - Aidcvn.com
Màn hình chính chuông cửa có hình Aiphone JP-4MED được thay thế khi màn hình chính cũ của bộ chuông hình bị hỏng. Đây là thiết bị nghe nhìn