aidcvn.com
Màn hình chính Aiphone JK-1MED | Chuông hình Aiphone chính hãng
Màn hình chính Aiphone JK-1MED là màn hình sử dụng chính trong hệ thống chuông hình của Aiphone. Màn hình JK-1MED có thể quan sát bên ngoài.