aidcvn.com
Giấy decal mã vạch 4 tem 25 x 15mm|Giấy in mã vạch phòng xét nghiệm
Giấy decal mã vạch 4 tem 25 x 15mm là loại decal có đế dính sử dụng trong phòng xét nghiệm, với chất liệu fasson an toàn với người sử dụng