aidcvn.com
Bộ chia tín hiệu JP-8Z - Chuông cửa có hình Aiphone chính hãng
Bộ chia tín hiệu JP-8Z Là một bộ chuyển đổi phân phối cho sản phẩm JP của Aiphone được sử dụng khi hệ thống dây điện homerun là mong muốn.