aidcvn.com
QR Code và ứng dụng ngày nay - Máy in mã vạch - Aidcvn.com
Doanh nghiệp sử dụng mã QR để Marketing. Mã QR code “Quick Response code” đã xuất hiện ngày càng nhiều, tuy nhiên không phải ai cũng biết lợi ích của nó