aidcvn.com
Dòng sản phẩm mới máy quét mã vạch Zebra DS2200 | Aidcvn.com
Máy quét mã vạch Zebra DS2200 là dòng máy đọc mã vạch mới của hãng Zebra. Đây là dạng máy quét mã vạch 2D mới, có thể đọc được các loại mã vạch