aidcvn.com
Máy quét mã vạch là gì? Phân loại các loại đầu đọc (barcode scanner)
Máy quét mã vạch là gì? Đó là một thiết bị đầu vào cầm tay hoặc cố định được sử dụng để chụp và đọc thông tin chứa trong mã vạch . Đầu đọc mã vạch bao gồm máy quét , bộ giải mã (tích hợp hoặc bên ngoài) và cáp USB được sử dụng để kết nối đầu đọc với máy tính.