aidcvn.com
Máy in mã vạch Epson C7500 - Sản phẩm máy in mã vạch màu của Epson
Máy in mã vạch Epson C7500 là một máy in nhãn màu nhanh, đầy đủ màu sắc đặc biệt được làm để làm việc với nhãn không có nhãn bóng.